Отворени обществени поръчки: данни, анализи, препоръки

30 Юни 2017Институт за пазарна икономика
Изтеглете пълния текст на изследването

Отворените данни показват, че в периода 2007-2015 г. българските държавни структури са похарчили над 62 млрд. лв. в над 170 хиляди обществени поръчки.

Провеждането на обществени поръчки в България е символ на неефективност, пилеене на средства и корупция. В същото време в икономически план харченето на публичните средства именно чрез обществени поръчки, основани на прозрачност и конкуренция, е един от най-добрите методи за изпълняване на функциите и проектите на държавата.

Поради тези причини Институтът за пазарна икономика от години следи темата, а преди близо година започна работа и по проект „Отворени обществени поръчки”. Основната цел, която проектът си поставя, е да намали прахосването на обществен ресурс при обществените поръчки.

Работата по проекта включва както множество данни и аналитични разработки, така и някои практични инструменти. В специалната интернет страница на проекта – www.oop.ime.bg – е поместена обработена и лесна за ползване информация от отворените данни за обществените поръчки, проведени в периода 2007-2015 година. Създадена е система за търсене, която позволява лесното намиране на детайли около поръчките. Разработен е и прогнозен модел за изхода от бъдещи обществени поръчки и техните най-вероятни изпълнители, който може да покаже определени зависимости и несъвършенства на практиката.

На базата на данните и анализите се извеждат препоръки за борба с проблемите при провеждането на обществени поръчки в България.

Основните препоръки са в няколко насоки:

- Ясно, непротиворечиво и устойчиво във времето законодателство;

- Борба с корупцията – обосновка на необходимостта от всяка обществена поръчка, задълбочена проверка за конфликт за интереси, консултации и обучения по превенция на корупция, гражданско наблюдение на процедурите по обществени поръчки, ротация на служителите и др.;

- Публичност и прозрачност на процесите и разходите по обществените поръчки, включително чрез използване на електронни платформи.

Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София