Отворени обществени поръчки: данни, анализи, препоръки

Работата по проекта включва както множество данни и аналитични разработки, така и някои практични инструменти. На базата на данните и анализите се извеждат препоръки за борба с проблемите при провеждането на обществени поръчки в България.

Повече

Кой ще печели обществени поръчки - прогнозен модел на ИПИ

Обработката на цялата база данни, търсачката и аналитичната работа по проекта дават възможност за прогнозиране на изхода от бъдещи обществени поръчки с определена степен на вероятност. Разработеният и приложен модел за прогнозиране на изхода от обявените обществени поръчки може да се провери ...

Повече
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София