Кой колко обществени поръчки е спечелил и възложил за периода 2007-2015 г.

16 Дек 2016Институт за пазарна икономика
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София