търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
30 Дек 2015№ РД-14-30 Следгаранционно сервизно обслужване на служебния автомобил на РЗОК Перник, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за него. Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Перник Вайс ООД /старо ЕООД/ - Перник 1 800,00 лв.
30 Дек 2015№ 31 „Доставка на природен газ за нуждите на VІІ СОУ „Найден Геров“ - гр. Варна, за периода 2016-2018 г.“ Седмо средно общообразователно училище "Найден Геров" - гр. Варна Овергаз Мрежи АД / старо Софиягаз ЕАД/ 79 000,00 лв.
30 Дек 2015№ 2 Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ Царев брод Държавна психиатрична болница /ДПБ/ - с. Царев брод, Шуменска област Ник М Трейд ЕООД 5 450,55 лв.
29 Дек 2015№ 1005-40-116 Доставка и доокомплектоване на WAN и LAN оборудване за ЦУ и ТП на НОИ. Национален осигурителен институт /НОИ/ Парафлоу Комуникейшънс ООД 481 978,00 лв.
29 Дек 2015№ 20 - 185 Възлагане на допълнителни видове СМР на обект: Екопарк "Еника", поради непредвидени обстоятелства по време на строителство на обекта. Община Бяла, област Варна ПЪТСТРОЙ-ВАРНА ЕООД 27 021,02 лв.
29 Дек 2015№ ЗОП-124 Осигуряване на охранителни услуги за срок от 3 години Обособена позиция 2 - Извършване на охранителни услуги за технически обекти и касови салони на дружеството Водоснабдяване и канализация ЕАД - Бургас ТИМ ЕАД - Варна ---
29 Дек 2015№ 598 „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОПРОВОД "ПАЛАТИК" ОТ КАПТАЖ "ПАЛАТИК" ДО ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. ЕЛЕШНИЦА, ОБЩИНА РАЗЛОГ” Община Разлог Пиринстройинженеринг ЕАД 448 289,65 лв.
29 Дек 2015№ РД-14-29 Ремонтно-строителни работи за текущ ремонт – подмяна на плочки, санитарен фаянс и боядисване на санитарни помещения и смяна на дограма в приемна за граждани в сградата на РЗОК. Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Перник Ремонт П строй ЕООД 5 899,00 лв.
29 Дек 2015№ РД-11-625 „Извършване на извънгаранционни поддръжки и осигуряване на абонаменти за нуждите на Министерството на здравеопазването“, включваща 10 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Осигуряване на ремонт и поддръжка на автомобилите собственост на Министерство на здравеопазването- Централно управление.“ Обособена позиция № 2 „Осигуряване на ремонт и поддръжка на автомобилите ползвани от Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН““ Обособена позиция № 3 „Абонаментна поддръжка на антивирусен софтуер “F-Secure Business Suite” Обособена позиция № 4 „Абонаментна поддръжка на софтуерен продукт “Check Point и извънгаранционна абонаментна поддръжка на сървър SUNFire x4100” Обособена позиция № 5 „Системна поддръжка и надграждане на специализирания софтуер за нуждите на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН.“ Обособена позиция № 6 „Системна поддръжка и надграждане на специализирания софтуер за нуждите на Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България“ Обособена позиция № 7 „Извънгаранционна поддръжк Министерство на здравеопазването /МЗ/ Лирекс БГ ООД - София 66 180,00 лв.
29 Дек 2015№ РД-11-624 Основно и текущо почистване на офис помещенията на СУП на Програмите, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария Министерство на здравеопазването /МЗ/ РАЙТ КЛИЙНИНГ ООД 4 179,71 лв.
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София