търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
-№ 5 Изработване на идеен проект за ”Цялостна реконструкция и модернизация на част електрически инсталации и сградна автоматизация на сградата на Народното събрание” – пл. Княз Александър I №1” Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ /ТУ/ - СОФИЯ - ТЕХНОЛОГИИ ЕООД 766,66 лв.
-№ 1 Изработване на идеен проект за ”Цялостна реконструкция и модернизация на част електрически инсталации и сградна автоматизация на сградата на Народното събрание” – пл. Княз Александър I №1” Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/ Денима - 2001 ООД - София 8 333,33 лв.
-№ 3 Изработване на идеен проект за ”Цялостна реконструкция и модернизация на част електрически инсталации и сградна автоматизация на сградата на Народното събрание” – пл. Княз Александър I №1” Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/ Ивалс-Дренски ЕООД (ново наименование) ИВАЛС - ДРЕНСКИ ООД (старо наименование) - София 766,66 лв.
-№ 6 Изработване на идеен проект за ”Цялостна реконструкция и модернизация на част електрически инсталации и сградна автоматизация на сградата на Народното събрание” – пл. Княз Александър I №1” Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/ ТОБО ООД 766,66 лв.
-№ 4 Изработване на идеен проект за ”Цялостна реконструкция и модернизация на част електрически инсталации и сградна автоматизация на сградата на Народното събрание” – пл. Княз Александър I №1” Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/ Старт - проект ЕООД -София 766,66 лв.
-№ 7 Изработване на идеен проект за ”Цялостна реконструкция и модернизация на част електрически инсталации и сградна автоматизация на сградата на Народното събрание” – пл. Княз Александър I №1” Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/ МРС-Попова ЕООД - София 766,66 лв.
-№ 1 Открит конкурс за придобиване на инвестиционен проект във фаза идеен проект за „Преустройство на зала „Света София” в пленарна зала в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1” Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/ Никонсулт ЕООД - София 15 000,00 лв.
-№ 3 Открит конкурс за придобиване на инвестиционен проект във фаза идеен проект за „Преустройство на зала „Света София” в пленарна зала в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1” Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/ АТМ ЕООД 1 000,00 лв.
-№ 4 Открит конкурс за придобиване на инвестиционен проект във фаза идеен проект за „Преустройство на зала „Света София” в пленарна зала в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1” Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/ Ес Архитекчъръл Тийм” ООД 1 000,00 лв.
-№ 2 Открит конкурс за придобиване на инвестиционен проект във фаза идеен проект за „Преустройство на зала „Света София” в пленарна зала в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І” № 1” Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/ ТИЛЕВ АРХИТЕКТИ ООД гр. София 5 000,00 лв.
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София