търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
-№ 1 " Градска скулптурна композиция "Алеко Константинов" на бул. "Витоша" - пешеходен участък I част" Столична община Виктория 2011 ЕООД 2 000,00 лв.
-№ 68 "Придобиване на устройствена концепция за изработване на общ устройствен план за територията на град Хасково и неговото землище" Община Хасково СИТИПЛАН ООД - Пловдив 5 000,00 лв.
-№ 3 Обемно устройствено проучване на Централна ж п гара Пловдив ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София арх. Александър Владимиров Шинолов - Пловдив 10 000,00 лв.
-№ 68 "Придобиване на устройствена концепция за изработване на общ устройствен план за територията на град Хасково и неговото землище" Община Хасково ЕТ Форум - Александров - Александър Александров - София 15 000,00 лв.
-№ 941 Идеен проект за реконструкция на централна пешеходна зона на гр. Враца Община Враца ДЗЗД Враца 2014 - гр.София ---
-№ 1 Обемно устройствено проучване на Централна ж п гара Пловдив ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София Арконт-А ООД - Пловдив 25 000,00 лв.
-№ 68 "Придобиване на устройствена концепция за изработване на общ устройствен план за територията на град Хасково и неговото землище" Община Хасково УРБА - А ООД 5 000,00 лв.
-№ 2 Обемно устройствено проучване на Централна ж п гара Пловдив ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София арх. Веселин Трифонов Дончев - София 15 000,00 лв.
-№ 3 Обемно устройствено проучване на Централна ж п гара Пловдив ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София арх. Александър Владимиров Шинолов - Пловдив 10 000,00 лв.
-№ 68 "Придобиване на устройствена концепция за изработване на общ устройствен план за територията на град Хасково и неговото землище" Община Хасково Балчев ЕООД - Пловдив 10 000,00 лв.
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София