търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
28 Дек 2015№ 58 „Доставка чрез закупуване, монтаж и гаранционна поддръжка на бяла и черна техника за нуждите на ТП ДГС „Пловдив” Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Пловдив към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Булгруп инженеринг ООД 3 810,00 лв.
28 Дек 2015№ 94-Д-1323 „Доставка на хранителни и нехранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов за 2016 година” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Мляко и млечни продукти. Месо и месни продукти. Пресни плодове и зеленчуци. Други хранителни и нехранителни продукти”; Обособена позиция №2: „Хранителни продукти и стоки, включени в списъка на произвежданите и доставяни стоки от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания”. Община Свищов Оримекс ООД - Свищов 122 876,46 лв.
28 Дек 2015№ 94-Д-1322 „Доставка на хранителни и нехранителни продукти за нуждите на специализираните институции и социалните услуги в общността на територията на Община Свищов за 2016 година” със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Мляко и млечни продукти. Месо и месни продукти. Пресни плодове и зеленчуци. Други хранителни и нехранителни продукти”; Обособена позиция №2: „Хранителни продукти и стоки, включени в списъка на произвежданите и доставяни стоки от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания”. Община Свищов Нове Инженеринг ЕООД - Свищов 374 005,41 лв.
28 Дек 2015№ 1005-23-13 Комплексно почистване административните сгради на ТП на НОИ-Стара Загора Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Стара Загора Луксима груп ЕООД 42 840,00 лв.
28 Дек 2015№ РД-25-253 “Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия и анестезия и интензивно лечение за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Екатерина" - /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение на сърдечно - съдови заболявания /УСБАЛССЗ/ "Света Екатерина" ЕАД /старо наименование - Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания "Света Екатерина" ЕАД/ /старо наименование - Университетска Национална Специализирана болница за активно лечение /УНСБАЛ/ "Света Екатерина" ЕАД/ Елпак-Лизинг ЕООД - Варна 21 762,00 лв.
23 Дек 2015№ 1005-40-112 „Изработка и доставка на очила за работа с видеодисплей за нуждите на работещите в Националния осигурителен институт (Централно управление и 28-те Териториални поделения на НОИ)”. Национален осигурителен институт /НОИ/ Обединение Оптики България 100 000,00 лв.
23 Дек 2015№ 5292 Доставка на изолиращи пластмасови елементи за железния път, по позиция 1 ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София Драгоман-Ел ООД - Драгоман 97 650,00 лв.
23 Дек 2015№ 113 „Доставка чрез закупуване на чипинг чук, кобур – пълнител, чанта и пластмасови пластини, необходими за дърводобивна дейност на териториалните поделения на Южноцентрално държавно предприятие – гр. Смолян от област Кърджали” Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Ардино към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян Форест Логистик ЕООД - София 217 160,00 лв.
23 Дек 2015№ 65 “Доставка на готова храна за нуждите на болни и дежурен персонал” в СБАЛДБ «ПРОФ. ИВАН МИТЕВ” ЕАД Специализирана болница за активно лечение по детски болести /СБАЛДБ/ ЕАД - София ДЗЗД Парти Фууд - Смолян ---
23 Дек 2015№ 66 ДОСТАВКА НА ЕХОКАРДИОГРАФ ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛДБ „ПРОФ. ИВАН МИТЕВ” ЕАД Специализирана болница за активно лечение по детски болести /СБАЛДБ/ ЕАД - София Соломед ЕООД - с. Лакатник /София/ - Соломед ООД (старо) 95 874,00 лв.
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София