търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
-№ 1 "Благоустрояване на бул. България с обхват от площад ”14-март” до ул. Цар Симеон Велики” гр.Свиленград” Община Свиленград ЕТ Форум - Александров - Александър Александров - София 3 000,00 лв.
-№ 1 Детска градина "Снежанка" в УПИ II-1806, КВ. 121А по плана на град Свиленград, Община Свиленград Община Свиленград М-Синтез ЕООД - София 3 000,00 лв.
-№ 1 ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ: "ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА - СВИЩОВ". Община Свищов Консорциум Обединение за достъпен и зелен Свищов - София 2 000,00 лв.
-№ 2 ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ: "ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА - СВИЩОВ". Община Свищов ЕТ Форум - Александров - Александър Александров - София 1 000,00 лв.
-№ 1 „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони” Община Сливен арх. Георги Стоев Койнов колектив с ръководител -гр.Сливен 4 000,00 лв.
-№ 2 „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони” Община Сливен колектив с ръководители арх. Росица Господинова Златанова - Милкова и арх. Петър Любенов Чернинков 2 000,00 лв.
-№ 3 „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони” Община Сливен колектив с ръководители чл. кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев и арх. Валери Петков Иванов 1 000,00 лв.
-№ 26 " Проектиране на обект : ПОСВ, довеждащ колектор, реконструкция и разширение на канализационна мрежа гр.маджарово, община маджарово" Община Маджарово Водоканалпроект АД - Пловдив 132 000,00 лв.
-№ 00 "Изработване на лесоустройствен проект на гори собственост на община Малко Търново" Община Малко Търново ПРОЛЕС-ИНЖЕНЕРИНГ ООД - София ---
-№ 1 Преустройство на съществуваща общинска сграда в с. Ясно поле в дом за възрастни хора с физически увреждания - проект Община Марица, област Пловдив Пауна ЕООД - Пловдив ---
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София