търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
-№ 3 “Изработване на идеен инвестиционен проект за изграждане на Национален метрологичен комплекс в землището на с. Герман, район Панчарево, Столична община”, обявен с Решение № РД-16-186/27.02.2009 г. на министъра на икономиката и енергетиката Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ// арх. Калин Калинов Цачев 6 000,00 лв.
-№ 2 “Изработване на идеен инвестиционен проект за изграждане на Национален метрологичен комплекс в землището на с. Герман, район Панчарево, Столична община”, обявен с Решение № РД-16-186/27.02.2009 г. на министъра на икономиката и енергетиката Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ// Гражданско обединение Дизайн груп 8 000,00 лв.
-№ 1 „Изработване на идеен проект за изграждане на информационен щанд за представяне на Р. България на международни туристически изложения през 2010г. до 2013г., открит с Решение № РД 16-352 от 31.03.2010г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ// Юрапел Комюникейшънс ЕООД /старо ООД /- София 7 000,00 лв.
-№ 2 „Изработване на идеен проект за изграждане на информационен щанд за представяне на Р. България на международни туристически изложения през 2010г. до 2013г., открит с Решение № РД 16-352 от 31.03.2010г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ/ - Старо наименование - Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ /Старо наименование - Министерство на икономиката и енергетиката /МИЕ// Експо Вижън ООД - София 3 000,00 лв.
-№ 5 ПРОЕКТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС – ВТОРИЧЕН СТОЛИЧЕН ЦЕНТЪР Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Фостър Партньори ООД- Лондон €100 000,00
-№ 6 ПРОЕКТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС – ВТОРИЧЕН СТОЛИЧЕН ЦЕНТЪР Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Консорциум Адаис Проект - София €100 000,00
-№ 4 ПРОЕКТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС – ВТОРИЧЕН СТОЛИЧЕН ЦЕНТЪР Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Обединение Г- 3 €100 000,00
-№ 1 ПРОЕКТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС – ВТОРИЧЕН СТОЛИЧЕН ЦЕНТЪР Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Доминик Перо Архитектура - Франция ---
-№ 2 ПРОЕКТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС – ВТОРИЧЕН СТОЛИЧЕН ЦЕНТЪР Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Заха Хадид Архитекти - Великобритания €100 000,00
-№ 3 ПРОЕКТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС – ВТОРИЧЕН СТОЛИЧЕН ЦЕНТЪР Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ - Старо наименование - Министерство на регионалното развитие - /Старо наименование - Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Максимилиано Фуксас Дизайн ООД €100 000,00
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София