търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
-№ 1 "Изготявяне на идеен проект за пътно кръстовище на път I-9 (бул."Княз Борис I) при "Горчивата чешма" в гр.Варна" Община Варна ПЪТКОНСУЛТ ЕООД 500,00 лв.
-№ 10 Реконструкция, модернизация и разширение на водоснабдителната и канализационната системи на град Ветово чрез изготвяне на интегриран воден проект за град Ветово, Община Ветово Община Ветово Сдружение "Лудогорие", гр. София 1 594 950,00 лв.
-№ 3 Изработване на идеен проект за "Покрит общински пазар" - гр. Враца Община Враца Интегра Консулт Проект ЕООД - София 1 666,00 лв.
-№ 3 Изработване на идеен проект за "Покрит общински пазар" - гр. Враца Община Враца Архитектурно студио Маринови ЕООД - Враца 1 666,00 лв.
-№ 1 Изработване на идеен проект за "Покрит общински пазар" - гр. Враца Община Враца Агенция - архитектура, проучване, инженеринг ЕООД - София 4 166,00 лв.
-№ 2 Изработване на идеен проект за "Покрит общински пазар" - гр. Враца Община Враца М-Синтез ЕООД - София 2 500,00 лв.
-№ 1 Изработка на идеен проект за реконструкция на бул."Княз Борис I " в участъка от бул."Цар Освободител" до бул."Сливница"; и на бул."Сливница" в участъка от бул."Княз Борис I " до бул."Осми Приморски полк" на територията на община Варна Община Варна ЕТ Вилиянка - Вилиянка Андреева - Варна 1 000,00 лв.
-№ 1 "Придобиване на проект "Зелена вълна" по бул."Христо Ботев", бул."Мария Луиза", бул."Осми Приморски полк" и бул."Цар Освободител" в град Варна". Община Варна Мател ООД - Варна 1 000,00 лв.
-№ 1 "Изработване на технологична програма за изпълнение работите по общ устройствен план на Община Велико Търново, съгласно техническо задание, неразделна част от докумнетацията" Община Велико Търново Булплан ООД - София ---
-№ 1 "Изработване на идеен проект за целодневна детска градина,УПИ IV, кв.360, гр.Велико Търново" Община Велико Търново Евроарх - 2000 ООД ---
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София