търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
-№ 3 "Изграждане на нова спортна зала и преустройство, реконструкция и укрепване на съществуваща спортна зала „ДИАНА" - гр. Ямбол" Община Ямбол ДЗЗД Иркон – Елит студио консулт , София 500,00 лв.
-№ 5 "Изграждане на нова спортна зала и преустройство, реконструкция и укрепване на съществуваща спортна зала „ДИАНА" - гр. Ямбол" Община Ямбол М-Синтез ЕООД - София ---
-№ 1 Изготвяне на идеен проект на обект „Основен ремонт с реконструкция на сграда „Павилион за сънна терапия” в „Онкологичен център на МБАЛ Света Марина ЕАД Варна”, изграждане на бункер за линеен ускорител и упражняване на авторски надзор Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна Дизарх ООД - Варна 1 000,00 лв.
-№ 3 Изработване на идеен проект за "Покрит общински пазар" - гр. Враца Община Враца Интегра Консулт Проект ЕООД - София 1 666,00 лв.
-№ 2 "Изграждане на нова спортна зала и преустройство, реконструкция и укрепване на съществуваща спортна зала „ДИАНА" - гр. Ямбол" Община Ямбол АТМ ЕООД 1 000,00 лв.
-№ 3 Изработване на идеен проект за "Покрит общински пазар" - гр. Враца Община Враца Архитектурно студио Маринови ЕООД - Враца 1 666,00 лв.
-№ 4 "Изграждане на нова спортна зала и преустройство, реконструкция и укрепване на съществуваща спортна зала „ДИАНА" - гр. Ямбол" Община Ямбол ТИЛЕВ АРХИТЕКТИ ООД гр. София ---
-№ 1 Изработване на идеен проект за "Покрит общински пазар" - гр. Враца Община Враца Агенция - архитектура, проучване, инженеринг ЕООД - София 4 166,00 лв.
-№ 6 "Изграждане на нова спортна зала и преустройство, реконструкция и укрепване на съществуваща спортна зала „ДИАНА" - гр. Ямбол" Община Ямбол Вълчев - Архитект ЕООД - Ямбол ---
-№ 2 Изработване на идеен проект за "Покрит общински пазар" - гр. Враца Община Враца М-Синтез ЕООД - София 2 500,00 лв.
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София