търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
-№ 29 «Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ за изграждане на административен комплекс на «НЕК» ЕАД» "Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД Обединение "Енергетика-Хидроенергетика и АЙВИ ПРОЕКТ" ---
-№ 1 ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ "ПЛУВЕН КОМПЛЕКС" - НСА В.ЛЕВСКИ Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски" М-Синтез ЕООД - София ---
-№ 1 КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ ЗА НАПРЕЧНАТА ОС НА ГРАДСКИЯ ПЛОЩАД „АКАД.НИКОЛАЙ ХАЙТОВ” Община Асеновград Арконт-А ООД - Пловдив ---
-№ 1 "Подкрепа за развитието и диверсификацията за туристическите атракции на община Банско- Банско кръстопът на цивилизациите" Община Банско Венто Консулт ЕООД - София 8 333,00 лв.
-№ 1 "Изработване на инвестиционни проекти за обекти: "Ремонт на сградата на ОУ "Св.св.Кирил и Методий" с.Езерово" и "Ремонт на сградата на ПГ "Св.Димитър Солунски" гр.Белослав". Община Белослав СТРОНГИЛ СТРОЙ ООД - Варна ---
-№ 21 "Изготвяне на проект за ремонт на площад и парк гр.Белослав". Община Белослав Соника ЛД ЕООД - Варна 500,00 лв.
-№ 236 Проект на обект: ПСПВ, алпийско водохващане и реконструкция на водопроводна мрежа на с.Бързия, община Берковица Община Берковица Обединена Строителна Компания АД ---
-№ 0 Проект за обект: "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Замфирово", община Берковица Община Берковица ПК ИНЖЕНЕРИНГ ООД ---
-№ 4 Изработване на технически и работен проект за водоснабдяване к.к. "Камчия" от системата "Камчийски пясъци" Община Аврен, област Варна ОЗОН ЕООД - Варна 85 000,00 лв.
-№ 3 Изработване на технически и работен проект за водоснабдяване на к.к. "Камчия" с необходимите съоръжения и улични водопроводи Община Аврен, област Варна Универса ЕООД 210 000,00 лв.
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София