търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
-№ 26 " Проектиране на обект : ПОСВ, довеждащ колектор, реконструкция и разширение на канализационна мрежа гр.маджарово, община маджарово" Община Маджарово Водоканалпроект АД - Пловдив 132 000,00 лв.
-№ 2 Конкурс за проект за изготвяне на идейно решение за подлез между ул. Царевец, ул. Модър и Южна тангента и комуникационно решение за улица Царевец и улица Модър Община Пловдив Сдружение Царевец и Мостконсулт ООД 4 500,00 лв.
-№ 1 „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони” Община Сливен арх. Георги Стоев Койнов колектив с ръководител -гр.Сливен 4 000,00 лв.
-№ 3 Обемно устройствено проучване на Централна ж.п. гара София ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София Михаил Михайлов 6 000,00 лв.
-№ 1 "Изграждане на нова спортна зала и преустройство, реконструкция и укрепване на съществуваща спортна зала „ДИАНА" - гр. Ямбол" Община Ямбол Атек - ВД - София 2 000,00 лв.
-№ 1 Конкурс за проект за изготвяне на идейно решение за подлез между ул. Царевец, ул. Модър и Южна тангента и комуникационно решение за улица Царевец и улица Модър Община Пловдив Ню Ит и Инженеринг - София 8 500,00 лв.
-№ 2 „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони” Община Сливен колектив с ръководители арх. Росица Господинова Златанова - Милкова и арх. Петър Любенов Чернинков 2 000,00 лв.
-№ 2 Обемно устройствено проучване на Централна ж.п. гара София ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София арх. Емил Ненов Попов 9 000,00 лв.
-№ 3 „Зелени, достъпни и активни пешеходни зони” Община Сливен колектив с ръководители чл. кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев и арх. Валери Петков Иванов 1 000,00 лв.
-№ 1 Обемно устройствено проучване на Централна ж.п. гара София ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София Булгарконсулт АИ ЕООД - София 3 000,00 лв.
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София