търсене

Търсене сред отворените данни за всички обществени поръчки, сключени в периода 01.01.2007 г. - 31.12.2015 г.

База данни   |  172 590

Договор дата / Договор № Предмет на поръчката Възложител Изпълнител Стойност
- ЛОТ 2 - Охрана на имущество и охрана на ценни пратки и товари в териториални поделения на "Български пощи" ЕАД - ТП гр.Видин, ТП гр.Враца, ТП гр.Ловеч, ТП - София-гр.Монтана, ТП гр.Плевен. "Български пощи" /"БП"/ ЕАД ---
-№ 1 Проектиране на идеен проект за нов пътнически терминал на Летище Пловдив за обслужване на пътници(пристигащи и заминаващи) и техните багажи по международни и вътрешни полети Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" /ГД "ГВА"/ Арконт-А ООД - Пловдив 20 000,00 лв.
-№ 1 Интегриран воден проект на Община Чавдар Община Чавдар Сдружение "Лудогорие", гр. София ---
-№ 1 Конкурс за проект - открит конкурс за предпроектно проучване, обемно - пространствена концепция и цялостен идеен проект за изграждане на паметник на Цар Симеон Велики, ситуиран на площад "Никола Мушанов", кв.420, УПИ ХІ - озеленяване по плана на кв. Русин махала, гр. Пловдив. Община Пловдив Николай Тодоров Савов - Пловдив ---
-№ 1 Предварителни прединвестиционни проучвания за канализация и водопровод на село Братя Даскалови Община Братя Даскалови ВТС - Консултинг ЕООД - Перник ---
-№ 00 "Изработване на лесоустройствен проект на гори собственост на община Малко Търново" Община Малко Търново ПРОЛЕС-ИНЖЕНЕРИНГ ООД - София ---
-№ 1 Идеен проект за канализация и водопровод на село Оризово Община Братя Даскалови Водоканалпроект АД - Пловдив ---
-№ 3 " Градска скулптурна композиция "Алеко Константинов" на бул. "Витоша" - пешеходен участък I част" Столична община Авторски колектив „Щастливеца”,Пловдив , /арх. Иван Делчев -ръководител на колектива/ 1 000,00 лв.
-№ 1 КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В КУЛТУРНО- ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО И БИБЛИОТЕКА В ПИ 07079.609.16, УПИ I, КВ.113 ПО ПЛАНА НА ЦГЧ, ГР.БУРГАС Община Бургас Дизарх ООД - Варна ---
-№ 2 " Градска скулптурна композиция "Алеко Константинов" на бул. "Витоша" - пешеходен участък I част" Столична община Авторски колектив „Щастливеца” ,София /Арх. Здравко Русев Иванов/ръководител на колектива/ 1 500,00 лв.
Проектът „Отворени обществени поръчки” е осъществен от Института за пазарна икономика в партньорство с Висшето училище по застраховане и финанси с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на студентски иновации на Институт Отворено общество – София и Фондация Микрофонд – София